Umut Rıfat Tuzkaya

Değerli Yıldızlılar,

Bilimsel ve akademik alanda saygın bir yere sahip, yenilikçi eğitim anlayışıyla fark yaratan, donanımlı ve nitelikli bireyler yetiştiren üniversitemize, rektör yardımcılığı göreviyle değer katabilme fırsatı yakalamış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. 1996 yılında, Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi olarak başladığım gün hissettiğim heyecan ve coşkum; yıllar içinde sürekli gelişme felsefesiyle hareket ederek, her geçen gün daha da arttı. Bu süreçte; eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme alanlarında birçok başarıya imza atan, bilginin bugünden yarına taşınmasına aracılık yapan büyük Yıldız ailesinin de katkısı çok büyüktür.

Üniversitemizin misyonu, vizyonu ve değerleri doğrultusunda, bilime yaptığımız katkılarla sürekli iyileştirme ve mükemmelliği esas alarak; toplumun geleceğinde söz sahibi, uluslararası bir teknik üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Öncelikli amacımız; ülkemizin kalkınma hedeflerine kararlılıkla yürüyen, inovasyon ruhu ve topluma hizmet amacına sahip, geleceğimize yön verecek gençleri; evrensel yöntem ve yaklaşımlarla yetiştirmek, mesleki donanımı tam profesyoneller olarak mezun etmek, toplumun refah düzeyini yükseltecek bilimsel faaliyetlerde bulunmak ve bunların çıktılarının ürün ya da hizmete dönüştürülmesini sağlamaktır. Planlamadan organizasyona, problem çözmeden mali ve idari yönetişime kadar yönetimin tüm fonksiyonlarını bu amaca ulaşmak için kullanacak, üniversitemizin akademik ve idari çalışanlarına bu vizyonla hareket edebilmeleri için gereken motivasyonu sağlamaya çalışacağız.

Kıymetli öğrencilerimiz, sizlerden de beklentimiz büyük... Üniversitemizin en önemli başarı göstergelerinden biri; mezunlarımızın kendi mesleki alanlarında yapacakları çalışmalarla kurumlarına, topluma ve dolayısıyla ülke ekonomisine yapacakları katkıdır. Bu bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olabilmeniz için gerekli bilimsel altyapıyı ve sosyal ortamı sağlamak bizlerin, size sunulan kaynakları planlı, etkin ve verimli şekilde kullanarak mesleki ve sosyal becerilerinizi en üst seviyeye çıkarmak ise sizlerin görevidir. Bu görevde bulunduğum sürece; öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve mezunlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın desteğini yanımıza alarak yürüyeceğimize ve üniversitemizi uluslararası sıralamalarda çok daha üst noktalara, hep birlikte taşıyacağımıza gönülden inanıyorum.

Saygı ve sevgilerimle…

Prof. Dr. Umut Rıfat TUZKAYA
Yönetim Rektör Yardımcısı